Kongre Hakkında

Anasayfa » Kongre Hakkında

XII. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ

KONGRE HAKKINDA

Hızlı nüfus artışı, düzensiz kentleşme ve iklim değişimi ve değişkenliğine bağlı olarak Hidroloji biliminin önemi her geçen gün artmaktadır. Yaşamın temel kaynağı olan suya erişim, suyun zararlarından korunmak, su kalitesinin sağlanması, suyun faydalarından azami ölçüde yararlanmak temel amacıyla Hidroloji bilimi üzerine ülkemizde ve dünyada pek çok akademik ve uygulamaya yönelik çalışma yürütülmektedir. Hidroloji kongreleri bu alanda yürütülen çalışmaların sonuçlarının paylaşıldığı, yeni proje fikirlerinin temellerinin atıldığı, uzmanların birbirlerini tanımalarına ve fikir alışverişlerine elverişli ortamlar yaratmaktadır. Bu itibarla ülkemizde de uzun yıllardır Ulusal Hidroloji Kongreleri düzenlenmektedir.

Bugüne kadar 11 defa gerçekleştirilen Ulusal Hidroloji Kongreleri’nin ilki 1979’da, ikincisi 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen üçüncü kongrenin ardından, dördüncüsü yine ITÜ’de düzenlenmiş, beşincisine ise ODTÜ ev sahipliği yapmıştır. İkinci kongreden itibaren periyodik olarak 3 yılda bir düzenlenen Ulusal Hidroloji Kongresi’nin altıncısı ilk kez üç büyük kent haricinde Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Sonrasında sırasıyla Isparta, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muğla ve Gaziantep’teki üniversitelerimiz tarafından düzenlenmiştir.

Uygulamalı bir bilim olan Hidroloji’nin büyük üniversiteler ve şehirlerde yapılmasından ziyade, Anadolu’nun hidroloji sorunlarına yakından eğilebilmek için Türkiye’nin farklı bölgelerinde düzenlenmesine devam edilmektedir. Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinin temel hidrolojik problemleri de bu çeşitlilikle paralel olarak farklı olmaktadır. Konya ve civarında yeraltısuyu tablasının düşüşü, Ergene Havzasında su kirliliği, Karadeniz Bölgesinde taşkınlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde suyun etkili ve verimli kullanımı, Doğu Anadolu’da kar ile ilgili çalışmalar yoğunlukla karşımıza çıkmaktadır.

12. Ulusal Hidroloji Kongresinin Samsun Üniversitesi evsahipliğinde, Samsun’da yapılması fikri 2022 yılında Gaziantep’te gerçekleştirilen Hidroloji kongresinde benimsenmiştir. Samsun Üniversitesi tarafından yapılacak Ulusal Hidroloji Kongresi, ilk defa Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Kongreye İnşaat, Meteoroloji, Ziraat, Çevre, Harita vb. mühendislik disiplinlerinden Türkiye genelinden yaklaşık 250 akademisyen ve profesyonelin katılım sağlaması beklenmektedir. Kongreye Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD, Büyükşehir Belediyeleri, Su İdarelerinin yanı sıra önemli mühendislik firmaları da katkı yapmakta ve katılım sağlamaktadır. Kongrenin düzenlenmesinde ise TUHK, DSİ ve kongrenin ilk gününden bugüne düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlerin yoğun destekleri olmaktadır.

Öğrenci Destek Hattı